Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów bankowych w Warszawie

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów bankowych w Warszawie wykonujemy z zachowaniem całkowitej poufności. Zajmujemy się także tłumaczeniem dokumentów samochodowych oraz osobistych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Tłumaczenie dokumentów osobistych, urzędniczych i innych wymagających odpowiednich uprawnień wykonują tłumacze przysięgli języka niemieckiego, angielskiego i innych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 15 z 2005 r., poz 131), strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków (25 wierszy po 45 znaków każdy), a wszystkie wykonane w ten sposób przekłady muszą być poświadczone odpowiednim podpisem i pieczęcią.

Zawiera ona imię i nazwisko tłumacza. Jest gwarantem tego, że przekład został wykonany rzetelnie oraz przez uprawnionego eksperta. Zrealizowanie angielskiego tłumaczenia przysięgłego, które nie byłoby spójne z oryginałem, wiąże się z groźbą odpowiedzialności cywilnej. Jeśli błąd tłumacza spowodowałby straty, to klient może ubiegać się o odszkodowanie finansowe. W skrajnych przypadkach osoba, która przygotowała tłumaczenie przysięgłe nierzetelnie, może stracić prawo do wykonywania zawodu. Dlatego tak ważne jest wybieranie specjalistów z doświadczeniem. Gwarantujemy, że nasi pracownicy zrealizują zlecenie zgodnie z Państwa oczekiwaniami!

Niemieckie tłumaczenie przysięgłe może być zarówno tłumaczeniem pisemnym, jak i ustnym. Wszystko zależy od tego, jakich usług tłumaczeniowych oczekuje od nas zleceniodawca.