Różnica między tłumaczeniem symultanicznym a konsekutywnym

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne to różne rodzaje tłumaczeń ustnych. Każde z nich przebiega w trochę inny sposób i wymaga odmiennych umiejętności tłumacza. Jednak w obu bardzo ważne staje się wierne oddanie przekładanej treści, tak aby osoby wypowiadające się w różnych językach mogły się ze sobą porozumieć. Warto dowiedzieć się, czym dokładnie są te dwa rodzaje tłumaczeń i jakimi cechami się wyróżniają.

Różne rodzaje tłumaczeń ustnych wykorzystywanych na konferencjach

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne nazywa się konferencyjnymi, ponieważ wykorzystuje się je wtedy, gdy jedna osoba przemawia do wielu zgromadzonych tak jak na konferencji. Mogą być to międzynarodowe spotkania o charakterze naukowym, biznesowym czy politycznym. Tłumacz wykonuje wtedy swoją pracę na bieżąco i tłumaczy konkretne wystąpienie w pierwszej osobie, tak jakby przemawiał we własnym imieniu. Pierwszy rodzaj, wykorzystywany w takim przypadku, to tłumaczenia symultaniczne, czyli jednoczesne. Oznacza to, że tłumacz wypowiada się w tym samym czasie, co mówca, co jest bardzo wymagające, ponieważ w jednym momencie musi słuchać oryginalnej wypowiedzi, rozumieć ją i przekładać na drugi język.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, ponieważ tutaj tłumacz siedzi bezpośrednio przy prelegencie i słucha jego wypowiedzi, a kiedy mówca robi przerwę, następuje tłumaczenie. Wcześniej osoba tłumacząca ma czas na notatki i nie musi jednocześnie przekładać oraz słuchać oryginalnej wypowiedzi. Jednak ten rodzaj znacząco wydłuża czas trwania całego wystąpienia, ponieważ wypowiadający się musi robić przerwy dla tłumacza. Tego problemu nie ma podczas tłumaczenia symultanicznego, bo następuje ono na bieżąco.

Różnica między tłumaczeniem symultanicznym a konsekutywnym