Na czym polega tłumaczenie dokumentów samochodowych?

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy w Polsce wymaga dopełnienia szeregu formalności. W odpowiednim wydziale komunikacji złożyć należy wniosek wraz z kompletem przetłumaczonych dokumentów. Ich rodzaj i ilość różni się w zależności od kraju pochodzenia auta. Dowiedz się, na czym polega tłumaczenie pisemne dokumentów samochodowych, jakie pisma należy przetłumaczyć i czy niezbędne jest tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów.

Rejestracja samochodu z zagranicy – tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenie pisemne dokumentów samochodowych jest niezbędne do weryfikacji przez urzędnika zawartych w umowie i zaświadczeniach danych. Z tego powodu ich tłumaczenie wykonane musi być przez tłumacza przysięgłego, który pieczątką potwierdza prawomocność i prawdziwość tłumaczonych zagranicznych pism.

Kwestię tę reguluje ministerstwo infrastruktury w rozporządzeniu, w którym czytamy: §5.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Jakie dokumenty samochodowe należy przetłumaczyć?

Wraz z zakupem samochodu kupujący otrzymuje najczęściej wiele pism, nie oznacza to jednak, że do rejestracji konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów od sprzedawcy.

Ich ilość i rodzaj zależy od kraju, z którego samochód został sprowadzony, a także od urzędu, w którym rejestrowane jest auto. Przed rozpoczęciem procesu warto zatem telefonicznie dowiedzieć się, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rejestrację w danej sytuacji. Najczęściej niezbędne jest tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, faktury lub rachunku, a także umowy kupna-sprzedaży. W przypadku dokumentów wystawionych w dwóch językach niezbędne może być ich uwierzytelnienie przez tłumacza przysięgłego.

Na czym polega tłumaczenie dokumentów samochodowych?