Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Istnieje kilka rodzajów tłumaczeń, które wyróżnia się ze względu na kryterium podziału. Jeśli za kryterium uznamy rodzaj tekstu, to możemy uzyskać podział na tłumaczenie literackie, naukowe, użytkowe itd. Jeśli zaś kryterium będzie stanowić kanał komunikacyjny, to otrzymamy rozróżnienie na tłumaczenie ustnetłumaczenia pisemne. Można także dzielić tłumaczenia ze względu na specyfikę prawną. Wtedy podział będzie przebiegał między tłumaczeniem zwykłym i tłumaczeniem przysięgłym. Tłumaczeniem zwykłym jest tu po prostu każde tłumaczenie, które nie jest tłumaczeniem przysięgłym.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Czym jest zatem tłumaczenie przysięgłe? Inaczej nazywa się je tłumaczeniem uwierzytelnionym lub poświadczonym. Oznacza ono tłumaczenie sporządzone przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami, czyli tłumacza przysięgłego. Uprawnienia te mają gwarantować nieskazitelną jakość przekładu, której wymagają przede wszystkim wszelkie dokumenty posiadające moc prawną. Wpływają one bowiem na rzeczywistość lub poświadczają jej stan. Na przykład umowa o pracę jest dokumentem, który kreuje nową rzeczywistość – rzeczywistość, w której pracownik A jest związany z pracodawcą B stosunkiem pracy. Sytuacja ta wiąże się ze szczególnymi zobowiązaniami każdej ze stron umowy. Jeśli więc doprowadzenie do niej wymaga sporządzenia przekładu np. z języka niemieckiego, to jakość odpowiednich dokumentów musi zostać poświadczona przez tłumacza przysięgłego. Dokumentami, które poświadczają stan rzeczywistości, są natomiast wszystkie pisma potwierdzające naszą tożsamość, na przykład akty urodzenia.

Prosta zasada polega więc na tym, że tłumaczenia przysięgłego wymagają wszystkie teksty związane z procesami urzędowymi. Nie wymagają go natomiast opisy produktów, obcojęzyczne wersje stron internetowych, artykuły publicystyczne lub naukowe czy dzieła literackie. Teksty te pozwalają bowiem na większy stopień swobody i większy margines nieścisłości niż pisma urzędowe. Ich przekład może sporządzić ktoś, kto nie legitymuje się uprawnieniami tłumacza przysięgłego, a więc dowolna osoba władająca w wystarczający sposób danym językiem obcym (j. niemieckim, j. angielskim itp.).

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?