Na czym polega tłumaczenie konsekutywne?

Przekłady z jednego języka na inny mogą być wykonywane na różne sposoby zależnie od sytuacji i aktualnych potrzeb. Najczęściej dzieli się je na pisemne oraz ustne. Wśród tych ostatnich wyróżnia się również kilka rodzajów, w tym symultaniczne, konsekutywne, szeptane czy liaison. Każdy z tych typów ma swoje odrębne cechy i używa się go zależnie od konkretnych okoliczności. Tłumaczenia ustne są zwykle trudniejsze i wymagają zaawansowanych kompetencji językowych, ponieważ na ich przygotowanie jest bardzo mało czasu.

Czym wyróżnia się tłumaczenie konsekutywne?

Ten rodzaj przekładu ustnego zwany jest również tłumaczeniem następczym, ponieważ następuje po tym, gdy osoba mówiąca skończy całą swoją wypowiedź lub jakąś jej większą część. Podczas tłumaczenia konsekutywnego lektor notuje wypowiedź prelegenta w specjalnym systemie, który umożliwia szybkie robienie notatek. Następnie dzięki tym materiałom odtwarza sobie całość i w ten sposób może przetłumaczyć na docelowy język nawet wielominutowe przemówienie czy dłuższą część dużej wypowiedzi.

Prelegent może mówić nieprzerwanie od kilku do kilkunastu minut, następnie przerywa, aby rolę przejął tłumacz, a po zakończeniu przekładu danej części znów oddaje głos mówcy. Powoduje to dwukrotne wydłużenie czasu całości wypowiedzi, ale dzięki temu możliwe jest jej dokładne przetłumaczenie, tak aby nie pominąć żadnego z istotnych elementów. Do wykonywania tłumaczenia konsekutywnego nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, wystarczy, by prelegent oraz tłumacz znajdowali się blisko siebie i mogli słyszeć swoje wypowiedzi.

W jakich sytuacjach przydaje się tłumaczenie konsekutywne?

Ten rodzaj tłumaczenia ustnego może być szeroko wykorzystywany podczas wywiadów, szkoleń, rozmów firmowych i handlowych, oficjalnych przemówień czy uroczystości takich jak śluby. Warto je zastosować wszędzie tam, gdzie dokładne przetłumaczenie i zrozumienie wypowiedzi ustnej ma bardzo istotne konsekwencje, to znaczy szczególnie podczas konsultacji medycznych, podpisywania umów czy innych czynności prawnych. Aby tłumaczenie było na wysokim poziomie, ważne jest także wybranie doświadczonego tłumacza o dużej odporności na stres, znakomitej dykcji i pamięci.

Na czym polega tłumaczenie konsekutywne?