Specyfika tłumaczeń specjalistycznych z języka obcego na obcy

Tłumaczenia specjalistyczne wymagają znajomości konkretnej terminologii i dużego zaawansowania. W tym artykule odpowiadamy na pytanie dotyczące ich specyfiki, a także na pytanie o charakter takich tłumaczeń z języka obcego na obcy. Czym charakteryzują się specjalistyczne tłumaczenia z języka obcego na obcy?

Czym jest tłumaczenie specjalistyczne?

Procesowi tłumaczenia podlegają wszelkie rodzaje tekstów – literackich, specjalistycznych, użytkowych – i to nie wszystko, bowiem tłumaczeniu podlegają także wszystkie inne media, a wreszcie i język w innych formach – mówiony (tłumaczenia ustne), a nawet migowy. Względem tłumaczeń literackich i artystycznych zwyczajowo używa się określenia przekład. Biuro tłumaczeń para się co do zasady resztą tłumaczeń, wśród których szczególną kategorię stanowią tłumaczenia specjalistyczne.

Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą określonych dziedzin, które ze względu na zastosowanie specjalistycznej terminologii wymagają znajomości konkretnych – obcych osobom spoza branży – słów. Są to przede wszystkim prawo i medycyna, a także technika i nauka. Wiele z nich będzie jednocześnie stanowiło tłumaczenia przysięgłe.

Czym charakteryzują się tłumaczenia z języka obcego na obcy?

Zgodnie z prawem, tłumacze przysięgli mają prawo do tłumaczeń z obcego języka na polski oraz vice versa. Jeżeli zatem tłumacz przysięgły ma prawo tłumaczyć z i na niemiecki oraz z i na angielski (więc w oczywisty sposób włada płynnie i niemieckim, i angielskim), to może dokonać tłumaczenia poświadczonego z niemieckiego bezpośrednio na angielski.

Jeżeli zatem konieczne jest takie tłumaczenie, najpierw przekłada się tekst z niemieckiego na polski, a potem z polskiego na angielski. Tłumaczenie może wykonać dwóch tłumaczy przysięgłych – na przykład z angielskiego na polski i z polskiego na niemiecki. Z tego tytułu tłumaczenia specjalistyczne z języka obcego na obcy wymagają większego nakładu pracy niż inne przekłady, a czasami nawet zaangażowania więcej niż jednego tłumacza. Niemniej tłumaczenie z obcego języka na obcy jest jak najbardziej oferowane przez biura tłumaczeń – w tym nasze.

Specyfika tłumaczeń specjalistycznych z języka obcego na obcy