Czy tłumacza obowiązuje tajemnica zawodowa?

Istnieją zawody, których wykonywanie wiąże się z koniecznością zachowania poufności w mniejszym lub większym zakresie. Do takich zawodów należy, chociażby adwokat, który, aby skutecznie reprezentować interesy klienta, nie może w pełni wyjawiać informacji, które od niego otrzymał. Czy tajemnica zawodowa obejmuje również tłumaczy? To zależy od tego, z jakim dokładnie tłumaczem mamy do czynienia.

Jeżeli chodzi o tłumacza zwykłego, przekładającego teksty w żaden sposób niezwiązane z procesami administracyjnymi, zazwyczaj posiadające jedynie charakter użytkowy, to zachowanie tajemnicy zawodowej nie jest jego obowiązkiem. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku tłumacza przysięgłego. Jako że zdanie państwowego egzaminu uprawnia go do przekładania tekstów o bardziej poufnym charakterze niż chociażby opisy produktów w sklepie internetowym, to wymaga się od niego zachowania tajemnicy zawodowej. Między innymi dlatego, że dane, które zawarte są w dokumentach przekładanych przez tłumacza przysięgłego – umowach, aktach urzędowych, dyplomach – nie mają charakteru publicznego i powinny pozostać w możliwie jak najmniejszym gronie.

Konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej

Zachowywanie tajemnicy zawodowej przez tłumacza przysięgłego nie jest jedynie zwyczajem, lecz regułą prawną nakładaną przez odpowiednie przepisy. Jej nieprzestrzeganie może się wiązać z mniej lub bardziej poważnymi konsekwencjami. Skutkiem niedochowania tajemnicy zawodowej przez tłumacza przysięgłego jest w stanie być:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w prawach do wykonywania zawodu,
  • utrata praw do wykonywania zawodu.

Ta ostatnia konsekwencja jest najbardziej radykalna i dlatego rezerwuje się ją dla przypadków, w których w naprawdę rażący i świadomy sposób doszło do niedochowania tajemnicy zawodowej. Obostrzenia związane z tym aspektem pracy tłumacza nie oznaczają jednak, że tajemnica zawodowa musi zostać przestrzegana bezwzględnie w każdym przypadku. Wyjątek od reguły pojawia się choćby wówczas, gdy w przekładanych dokumentach zawarte są informacje mogące świadczyć o możliwości popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji tłumacz powinien zawiadomić organy ścigania.

Czy tłumacza obowiązuje tajemnica zawodowa?