Jaka jest różnica między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?

Tłumaczenia można dzielić ze względu na różne czynniki. Najoczywistszym z nich jest naturalnie strona, w jaką dokonuje się przekładu. Istnieją bowiem zarówno tłumaczenia z języka obcego na język ojczysty, jak i tłumaczenia z języka ojczystego na język obcy. Zasady, jakimi rządzą się te dwa rodzaje przekładu, różnią się od siebie i wymagają innych kompetencji. Odmiennym typem podziału w obrębie tłumaczeń jest ten na przekład pisemny i ustny. Pierwszy z nich przydaje się zwłaszcza w kontaktach z różnego rodzaju urzędami. Drugi natomiast towarzyszy wydarzeniom takim jak konferencje.

Dość istotnym podziałem na rynku tłumaczeń jest także ten, który występuje między przekładem zwykłym a przysięgłym. Na czym zasadza się w tym przypadku różnica? Najprościej można ująć to w ten sposób, że zwykły jest każdy przekład, który nie jest przekładem przysięgłym. Na czym polega zatem wyjątkowy charakter tłumaczenia przysięgłego?

Kim jest tłumacz przysięgły?

 Tłumaczenie przysięgłe, czyli inaczej uwierzytelnione, to takie, które zostało sporządzone przez osobę ze szczególnymi uprawnieniami. Jest nią tłumacz przysięgły, który posiada wysokie kompetencje potwierdzone egzaminem państwowym. Po zdaniu takiego egzaminu tłumacz przysięgły zostaje zaprzysiężony i zyskuje uprawnienia do tego, by wykonywać tłumaczenia na potrzeby spraw urzędowych. Tłumaczenia przysięgłego potrzebują bowiem przede wszystkim te teksty, które wymagane są do celów administracyjnych. Należą do nich umowy, świadectwa, dyplomy oraz inne oficjalne dokumenty. W związku z tym, że zadaniem tego rodzaju dokumentów jest poświadczenie faktycznego stanu rzeczy, tłumacz przysięgły musi nie tylko bezbłędnie przełożyć dany tekst, lecz także wziąć odpowiedzialność za jego prawdziwość. Ponieważ tłumaczenie przysięgłe zawsze przybiera postać dokumentu, musi ono być sporządzone w formie pisemnej.

Istnieje jednak również cała grupa tłumaczeń, które nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Mają one zazwyczaj charakter użytkowy, niezwiązany z procesami administracyjnymi. Tego rodzaju teksty wykorzystuje się na przykład na stronach internetowych, w marketingu czy do opisu różnych produktów z oferty danego sklepu.

Jaka jest różnica między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?