Czym różni się tłumaczenie konsekutywne od symultanicznego?

Tłumaczenie ustne to czynność, która – najkrócej rzecz ujmując – umożliwia komunikację. Zastosowanie ma tak dla języka mówionego, jak i migowego. Tłumaczenie symultaniczne to inaczej tłumaczenie równoczesne. Tłumaczenie konsekutywne – następcze – polega na przekładaniu wypowiedzi na język docelowy już po skończeniu danej kwestii.

Czym jest tłumaczenie ustne? Jakie inne rodzaje wyróżniamy?

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie, konieczny jest profesjonalista, przykładowo tłumacz przysięgły języka angielskiego. Kiedy dwóch lub więcej rozmówców pragnie się porozumieć, ale nie mają do dyspozycji tego samego języka, wykonuje się tłumaczenia ustne. Inną kategorią tłumaczeń są tłumaczenia pisemne (translations), pozostające względem tłumaczeń ustnych – interpretations – w swego rodzaju symetrii. Różnią się wymogami co do wierności tłumaczeń, a także praktycznymi kwestiami. Tłumaczenia ustne dzielą się między innymi na tłumaczenia konsekutywne i tłumaczenia symultaniczne.

Czym jest tłumaczenie symultaniczne? Czym jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie symultaniczne polega na jednoczesnym słuchaniu i rozumieniu danego komunikatu oraz równoczesnym tłumaczeniu go w głowie i odtwarzaniu go – na głos (czasem za pomocą gestów w języku migowym) – w języku docelowym. Jego podstawowym wykorzystaniem jest tłumaczenie konferencyjne – chociaż nie jest to jedyne tłumaczenie wykorzystywane na konferencjach, ponieważ drugie co do popularności jest tłumaczenie konsekutywne.

Tłumaczenie konsekutywne polega na przekładaniu danej kwestii na język docelowy po jej skończeniu. Nie musi być to całość tego, co dany prelegent czy inny wypowiadający się mają do powiedzenia. Często w tłumaczeniu następczym wypowiedzi podzielone są na części, których kwintesencję wydobyć i przełożyć musi tłumacz. Kategorią tłumaczenia następczego jest tłumaczenie liaison, gdzie tłumaczy się 3–4 zdania, a nie dłuższe wypowiedzi. Zatem różnice między tłumaczeniem konsekutywnym a symultanicznym:

  • tłumaczenie symulatniczne następuje na bieżąco i jest bardziej dosłowne;
  • w tłumaczeniu konsekutywnym chodzi o przełożenie kwintesencji wypowiedzi – „zinterpretowanie”;
  • tłumacz symultaniczny korzysta ze słuchawki, konsekutywny zaś – stoi obok prelegenta, robi notatki i w przerwach przekłada całe kwestie.
Czym różni się tłumaczenie konsekutywne od symultanicznego?