Z jakich elementów powinno składać się tłumaczenie przysięgłe?

Tak osoby prywatne, jak i podmioty publiczne – sądy, urzędy, inne organy państwa – poruszając się w obrocie międzynarodowym, potrzebują poświadczonych tłumaczeń dokumentów, którymi się posługują. Tłumaczenie przysięgłe mają zaś sformalizowaną formę – oto artykuł o ich elementach.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Chociaż można często usłyszeć tę frazę, nie każdy wie, co tak naprawdę oznacza. Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego dokonująca tłumaczeń sformalizowanych dokumentów, np. urzędowych – koncesji, decyzji, czy wydawanych w toku postępowania sądowej – np. postanowień, pełnomocnictw, oświadczeń biegłych, czy wreszcie dokumentów firmowych – regulaminów, statutów spółek, dokumentów składanych do KRS-u czy CEIDG. Taka osoba nie tylko samodzielnie tłumaczy, ale także poświadcza cudze tłumaczenia.

Jakie są elementy tłumaczenia przysięgłego?

Ze względu na to, że tłumacz jest osobą zaufania publicznego, jego działanie i efekty jego pracy – poświadczone tłumaczenia przysięgłe – są ściśle uregulowane i sformalizowane. W efekcie tłumaczenie przysięgłe ma określoną formę, którą musi dla swej ważności zachować. Elementy tłumaczenia przysięgłego to:

  • tłumaczenie samego dokumentu – przy czym niezwykle istotnym jest, aby pamiętać, że tłumacz przysięgły nie tłumaczy treści, informacji, którą dokument zawiera, a dokument sam w sobie – to znaczy, że umieszcza tam informacje o wszelkich skreśleniach, poprawkach i dopiskach;
  • tłumaczenie także pieczęci i stempli;
  • tłumaczenie także nagłówków i stopek;
  • pieczęć, którą tłumacz poświadcza tłumaczenie – przy czym w przypadku tłumaczeń elektronicznych będzie to podpis kwalifikowany elektroniczny;
  • pozycja, pod którą tłumaczenie znajduje się w repertorium wraz ze stwierdzeniem, czy to tłumaczenie z oryginału, tłumaczenia czy odpisu (w wypadku tłumaczenia lub odpisu należy wskazać także podmiot poświadczający).

Efektem działania tłumaczenia jest wiernie odwzorowany dokument w obcym języku, nie tylko jego treść i ma wagę dla wszelkich postępowań, czy to administracyjnych, czy sądowych, czy wreszcie innych spraw urzędowych.

Z jakich elementów powinno składać się tłumaczenie przysięgłe?