Jak tłumaczyć dokumenty samochodowe i kiedy jest to konieczne?

Popularną dla zakupu nowego auta alternatywą jest sprowadzenie używanego auta zza granicy. Wiąże się to jednak z określonymi formalnościami – między innymi tłumaczenie dokumentów wymaganych przy rejestracji. Jak tłumaczyć dokumenty samochodowe? Kiedy i jakie dokumenty trzeba tłumaczyć? W tym artykule znajdują się odpowiedzi na te pytania.

Jak tłumaczyć dokumenty samochodowe?

W przypadku tłumaczenia dokumentów samochodowych – jak większości dokumentów, które następnie przedstawić będzie trzeba organowi administracji publicznej czy w jakimkolwiek postępowaniem przed urzędem (a z nim do czynienia będziemy mieli w przypadku rejestracji sprowadzonego auta) – konieczne będzie tłumaczenie przysięgłe. Dlaczego? Tłumaczenia uwierzytelnione to jedyne, które uznają polskie urzędy. Najczęściej konieczne będą tłumaczenia przysięgłe języka niemieckiego, ponieważ ponad połowa sprowadzanych do naszego kraju aut pochodzi z Niemiec.

Kiedy trzeba tłumaczyć dokumenty samochodowe?

Nabycie nowego pojazdu wiąże się z określonymi obowiązkami – między innymi jego rejestracją. Do rejestracji auta konieczne są określone dokumenty:

  • dowód rejestracyjny lub jego ekwiwalent;
  • dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, faktura, umowa);
  • karta pojazdu;
  • tablice rejestracyjne;
  • dokument potwierdzający płatność akcyzy lub fakt braku obowiązku jej zapłaty;
  • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego;
  • w przypadku aut spoza Unii Europejskiej – dokument odprawy celnej przywozowej.

Jeżeli sprowadzamy auto z zagranicy, wszystkie te dokumenty będziemy posiadali w języku obcym. Urząd zaś zaakceptuje tylko polskie tłumaczenie poświadczone. Odpowiedź wydaje się zatem oczywista – co do zasady dokumenty należy tłumaczyć przy sprowadzaniu auta zza granicy. 

Dodajmy jednak, że nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego w przypadku importu auta z UE, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA. W określonych sytuacjach, w razie rozbieżności koniecznie może być tłumaczenie – wtedy urząd może go od nas wymagać.

Jak tłumaczyć dokumenty samochodowe i kiedy jest to konieczne?